Om Örtugen     Månadsmöten     Styrelsen     Länkar      Referat & Galleri      Gästbok      Kontakt
 

 
 

 Samlarföreningen Örtugen

 

 

Om Örtugen

Samlarföreningen Örtugen bildades 1951 och är en opolitisk ideell sammanslutning av samlare av olika kategorier i Södra Vätterbygden.

Vårt motto är: SAMLA LÄRA VETA, och under detta verkar vi för att öka och bibehålla intresset för samlandet och värna om det kulturella historiska arvet. Vår verksamhet omfattar månadsmöten/träffar med inslag av föreläsningar/kåserier med anknytning till våra samlarintressen, samt auktioner på samlarföremål.

Vi anordnar heldags- och kvällsutflykter med studiebesök till museum, glasbruk m m.

Varje år arrangerar Örtugen en stor antik- och samlarmässa med utställare från stora delar av Sverige.

Örtugen är ansluten till Samlarförbundet Nordstjärnan, som är en riksorganisation för samlare och som medlem i Örtugen erhåller du förbundets månadstidskrift "Samlarnytt" med intressanta artiklar och information om samlarföremål och möjlighet till kontakter med andra samlare i övriga landet.

tillbaka till toppen ^

 

Höstprogram 2018

(Ladda ner programmet som PDF)

Tisdag 21 augusti
Vi besöker Axenfjords museum med träfigurer
museet är ett av 2000 mindre privatägda.
Samt att vi äter en god lunch på Björkhaga
Gemensam avresa Rosenlund 12.00
Anmälan till Maud 036-134686 senast19 aug.

Tisdag 18 september
Han samlar på Bin. Ett intressant föredrag av
Staffan Magnusson Jönköping.
Kanske vi får Gå in i kupan ! Spännande.

Tisdag 16 oktober
Det är många som samlar på Signe Persson Melin
Vår medlem Birgitta Friberg ger oss en inblick i
hennes verksamhet och design
Ett mycket intressant föredrag väntar oss.

Fredag 2 november: Vi monterar bord och gör i ordning för mässan
Lördag 3 november: Vi har Örtugens Antik & Samlar Mässa
Söndag 4 november: Vi har Örtugens Antik & Samlar Mässa

Tisdag 20 november
Några medlemmar berättar om Årets Fynd.

Tisdag 11 december
Sedvanlig Luciafest med skönsång/musik av
Ronja Memselius Skenberg
Subventionerad ”Jultallrik” à 50 Kr.
Anmälan till Maud senast 6 dec. 036/134686

 

Vid varje möte i Folkets Park Huskvarna kl: 19.00
Lotterier med skänkta vinster… samt kaffe o fralla

 

Välkomna till våra möten o träffar med spännande föredragshållare.

 

tillbaka till toppen ^

 

Styrelsen

uppdaterad: 2013-03-09

Ordförande Maud Rigesten  036 - 13 46 86
Vise ordförande Lars Axenfjord 073 - 630 83 14
Kassör Maud Rigesten  036 - 13 46 86
Sekreterare Birgitta Friberg 036-40042
070-7520418
Styrelseledamot Ingemar Graff 036 - 13 34 91
Styrelseledamot Barbro Pupols 036 - 13 65 95
Styrelsesuppleant Staffan Hågård 036 - 18 55 31

Valberedningen

Margareta Rommedahl 036 - 14 52 80
el. 036 - 680 84
Sten Romedahl 036 - 14 52 80 el. 036 - 680 84

Revisorer

Liz Deichmann 036 - 531 37
Lennart Jönsson 036 - 13 46 76

tillbaka till toppen ^

 

Länkar

Riksförbundet Nordstjärnan
www.samlarforbundet.se

Uppsala Samlarförening
http://samlarforbundet.se/lokalforeningar/uppsala-samlarforening-uppsala/

Samlarklubben Skytteln i Borås
http://www.skytteln.n.nu/

Samlarklubben Hans Brask i Linköping
http://www.samlarklubbenhansbrask.se/

Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro
http://www.engelbrektorebro.se/

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm
http://samlarforeningensankterik.se/

Sigtunaortens samlarförening
http://sigtunaortenssamlarforening.se

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm
http://samlarforeningensankterik.se/

Bryggeriklubben - Samlarföreningen med intresse för bryggerier.
http://www.bryggeriklubben.se/

Trätäljarna Sverige - Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.
http://www.trataljarna.se/

Sveriges Ölburkssamlares Förening
http://www.sverigesolburksamlare.se/

Svenska Motivsamlare - En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.
http://svenskamotivsamlare.se/

Samlarklubben Skillingaryd - En myntklubb i Skillingaryd.
http://gamla.skillingaryd.nu/skilling/

Samlarklubben Rullen - En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.
http://rullen.se/

Svenska Vapensamlarföreningen - Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.
http://www.svevap.se/

Göta Vapenhistoriska Sällskap
http://www.gotavapen.se/

Sveriges radiohistoriska förening
http://www.radiohistoriska.se/forum/

Tennsoldatsklubben Carolinen
http://www.carolinen.se/

Hudiksvallsortens Samlarförening
http://hudiksvallsortens-samlarforening.se/

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
http://www.stsf.org/index.html

Museer

Trägubbar
www.tragubbarna.se

Övrigt

Auktion.se - Sveriges största auktions- och antikmässeguide
www.auktion.se


tillbaka till toppen ^

 

Kontakt

Kontakta oss gärna genom att skicka ett mejl till:

      

 

 


               Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med